Trà Đinh Lăng Và Nguồn Vitamin Của Sự Sống

Xin tự giới thiệu…

Mình là Đinh Lăng, mình còn có tên khoa học là Polyscias fruticosa. Mình sinh trưởng tốt ở những vùng khí hậu nhiệt đới có hai mùa rõ rệt. Tại Việt Nam, vì đặc tính dễ thích nghi nên mình sinh trưởng ở khắp mọi nơi, nhưng để có tính dược cao, mình cần thổ nhưỡng và khí hậu bôn mùa rõ rệt

Xem thêm

Trà Nhàu Và Hành Trình Khám Phá Giá Trị Bản Thân

Mình tên là….

Gọi mình là Nhàu hoặc Nhàu Núi hay Noni. Mình có tên khoa học là Morinda citrifolia, thuộc họ Cà phê (Rubiaceae).

“Vì thuộc họ Cà Phê nên mình rất giàu chất chống Oxy hóa”

Xem thêm

Trà Chùm Ngây Và Phép Màu Ẩn Chứa Bên Trong

Chùm ngây là tên mình…

Mình còn được gọi là – cây phép màu – bắt nguồn từ tên Tiếng Anh là Miracle tree và tên khoa học là Moringa oleifera.

“ Ở phương Tây là tên là Phép màu vì mọi bộ phận của cây Moringa đều có lợi cho con người và động vật”

Xem thêm

Trà Sâm Tiên Mao – Tiên Dược Trong Một Chén Trà

Chuyện cái tên..

Tên mình xuất phát từ cách gọi “Xian Mao” trong dược học Trung Quốc, một trong những nên y – dược học có lịch sử hình thành lâu đời nhất.

Xem thêm

Trà Xạ Đen và Bộ Tứ Quyền Lực

Mình tên là…

Mình thường được gọi với tên Xạ Đen, ngoài ra bạn cũng có thể gọi mình là cây Ung thư như cách người dân tộc Mường thường gọi bởi tính năng ưu việt của mình .

“Cái tên nói lên tất cả” – cây Ung Thư

xem thêm